NATUR

Jag håller i kurser om gammelskog, naturvärdesinventering, mat och naturvärdessvampar och vilda ätliga växter i norra Sverige. 

Är verksam som naturvärdesinventerare. 

Aktuell med ett konstprojekt som belyser den ”gröna” omställningen och den gröna kolonialismen i Norrbotten och ett projekt kring utbildning rörande restaurering av naturområden med fokus på skog. 

Jag håller föreläsningar om:

 Det ohållbara svenska skogsbruket. 

Hur man räddar en skog. 

Fåglars betydelse vid naturvärdesinventering.

-Svamp mycket mer än mat, -om naturvärdesarter och färgsvampar.

Grundläggande naturvårdsarter

Skog/oskog, –om brukad skog kontra naturskog utifrån mitt fotoprojekt med samma namn.

Kontakta mig om ni vill att jag håller en kurs  eller föreläsning!

mariekarlssonbd@gmail.com

HÄR kan ni se fransk/tyska Arte tvs dokumentär How IKEA plunders the world där jag är en av de medverkade som pratar om det ohållbara svenska skogsbruket.

CV natur

Verksamhetsutvecklare Naturskyddsföreningen i Norrbotten 2022-2023.

Kursledare Mat och naturvård i svampskogen, Naturskyddsföreningen  Norrbotten 2023. 

Författare av kursmaterialet Inventera mera för Naturskyddsföreningen Norrbotten 2021-2023.

Kursledare Upptäck gammelskogen, för Naturskyddsföreningen Norrbotten 2021-2022.

Kursledare Nyfiken på skog, Naturskyddsföreningen Norrbotten 2020. 

 

 

Naturvärden från utställningen Skog/Oskog
Gammal granskog
Rulla till toppen