Begrav mitt hjärta

I det här projektet undersöker jag vilka konsekvenser som den så kallade gröna omställningen får både för den biologiska mångfalden, rennäringen och hela det samiska samhället och den samiska kulturen när ett område exploateras. Jag vill bidra till att öka kunskapen om hur läget ser ut idag.  Syftet med projektet  är att åskådliggöra för så många människor som möjligt i och utanför Sápmi vilka konsekvenser den gröna omställningen har här och vem som får betala priset? Jag vill väcka frågor om vilka vägar vi egentligen bör ta i framtiden. Målet är att så många människor i och utanför Sápmi ska få ta del av vilka konsekvenser den gröna omställningen får och väcka frågor om vilka vägar vi egentligen bör ta i framtiden.

Kulturvärden

Renskötsel

Naturvärden

Följ projektet på @begrav_mitt_hjarta på Instagram eller @mariekarlssonbd på Facebook.

Rulla till toppen