Personuppgiftspolicy

Företagsstrategi med hänsyn till GDPR, lagen om behandling av personuppgifter, för enskildafirman Marie Karlsson BD.

Vem?

Personuppgiftsansvarig är Marie Karlsson, mariekarlssonbd@gmail.com.

Varför?

Personuppgifter i form av namn, adress, mailadress och telefonnummer samlas in för direkta kundkontakter såsom beställning och leverans av beställd vara, vid fakturering av kurser, anmälning till kurser eller annat vid kontakt angivet ändamål via Gmail, telefon, på Messager, Facebook och Instagram. Ändamålet för att samla in uppgifterna framgår alltid.

Hur?

Adressuppgifter på fakturor och kvitton sparas de lagstadgade 7 åren enligt bokföringslagen innan de makuleras på ett sådant sätt att uppgifterna inte riskerar att spridas till obehöriga.

Övriga uppgifter raderas i slutet av varje verksamhetsår om inte kunden är återkommande men senast 1 år efter avslutad kundkontakt. Uppgifterna används inte i marknadsföringssyfte om det inte uttryckligen anges vid insamling av uppgifterna.

Insamling information av adress eller telefon nummer kan vid behov av kontakt angående beställning, leverans osv. ske från tredje part ex. hitta.se, eniro.se.

Insamlade uppgifter används enbart till det vid insamlingen angivna ändamålet.

Syfte?

Kunduppgifterna används i kundregister i bokföringsprogrammet, Visma E-ekonomi vid eventuell fakturering.

Personuppgifterna behandlas även av personuppgiftsbiträdena Visma Spcs, Facebook,

Messager, Instagram, Google, ABF Norr, Studieförbundet Vuxenskolan, Studiefrämjandet och Etsy där de skyddas på tillbörligt sätt enligt deras respektive policy.

Du som kund har alltid rätt till information om vilka uppgifter som samlas in och du får därefter ge ditt godkännande att uppgifterna sparas.

Du kan alltid på egen begära att få dina uppgifter borttagna före 1 år har passerat.

Ifall uppgifter används för marknadsföring har du rätt att när som helst meddela att du inte vill mot ta ytterligare utskick .

 

Marie Karlsson BD är skyldig att rätta uppgifter som är felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Klagomål angående Marie Karlsson BDs personuppgiftsbehandling kan göras direkt till företaget eller till Datainspektionen.

Rulla till toppen